Budgetter og regnskaber

 

 

Budgetter

Driftsbudget pr. 01-01-2020 51022arbejdsbudget2020.pdf

Budget for afdeling 51022B12020.pdf

Budget2020.pdf

Arbejdsbudget2020.pdf

Orienteringsskrivelse om forsikring og budgetter.docx

Budget2019.pdf

Arbejdsbudget2019.pdf

Gårdlauget Hegnet Budget 2019 B2-1.pdf

Gårdlauget Hegnet Budget 2018 B1-1 Arbejdsbudget.pdf

2016 0905 Protokol Gårdlauget underskrevet.pdf

 

Regnskaber

Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 18 (2).pdf

51-06 Birkehegnet 09-10-2019 vindues og tag projekt.pdf

Revisionsprotokollat2018.pdf

Regnskab2018.pdf

2017_51022_Regnskab_underskrevet.pdf